Triglav osiguranje

Facebook-u
Twitter-u
"Dunav osiguranje" doniralo u 2019. više od sto dvadeset miliona dinara za decu Srbije

Kompanija „Dunav osiguranje“, koja je prošle godine proslavila 45 godina uspešnog poslovanja, u protekloj godini donirala je više od 120 miliona dinara za projekte društvene odgovornosti namenjene deci. Zahvaljujući sistematskom ulaganju u zajednicu, a pogotovo u najmlađe, „Dunav“ je postao jedan od prvih nosilaca međunarodnog sertifikata IQNet SR 10 u Srbiji.

S ciljem da podrži decu u svim aspektima njihovog odrastanja, Kompanija je u 2019. godini podržala aktivnosti u oblasti obrazovanja, sporta, razvoja talenata, kao i mnoge dečije manifestacije.

U protekloj godini, „Dunav“ je podržao više od 50 dečjih sportskih klubova, kao i regionalnu manifestaciju Sportske igre mladih, u kojima je učestvovalo više od 100.000 dece u 148 mesta i gradova Srbije. Sport je bio podržan i putem škola talenata, sa više od 1.500 polaznika. Donacijama za više od 250 škola, Kompanija je obezbedila bolje uslove za učenje i boravak 500.000 dece u Srbiji. Umetnost je, kao i sport, bila podržana i putem škola talenata koje broje više od 1.170 polaznika. Ta podrška bila je vetar u leđa mnogim perspektivnim mladim ljudima, a saradnja s lokalnim samoupravama rezultirala je i podrškom brojnim dečjim manifestacijama, kao i zdravstvenim i kulturnim ustanovama koje su animirale 75.154 dece. U susret novogodišnjim i božićnim praznicima, deci u brojnim ustanovama i školama širom Srbije poklonili smo 4.200 novogodišnjih paketića.

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora „Dunav osiguranja“, istakao je da je ulaganje u najmlađe najsigurnija polisa osiguranja kada je budućnost u pitanju, te da će u 2020. godini ova ulaganja biti nastavljena programom društvene odgovornosti pod sloganom „Prijatelj od detinjstva“.

- Pored toga što je bila godina jubileja, 2019. je donela i najbolje poslovne rezultate od početka poslovanja. Različitim oblicima podrške najmlađima, u 2019. godini za decu Srbije izdvojili smo više od 120 miliona dinara, odnosno više od milion evra. U tesnoj saradnji s Vladom, a u skladu s vizijom moderne osiguravajuće kuće, nastavićemo izgradnju lepše, humanije i bolje zemlje za našu decu. Što se više bude razvijao Dunav, razvijaće se i naša podrška za mlade, obrazovanje, umetnost i brojne druge oblasti - izjavio je Mirko Petrović.

Predsednik IO „Dunav osiguranja“ dodao je i da podrška nije izostala ni kada su deca zaposlenih u pitanju. Možemo se pohvaliti da je samo u 2019. godini „Dunav“ postao bogatiji za 100 beba.

Kao jedan od značajnijih segmenata društvene odgovornosti, istaknuta je višegodišnja saradnja sa projektom „S Tamarom u akciji”, u okviru koje je, pored standardne podrške osiguranju obnovljenih domaćinstava, ove godine podržano renoviranje škola širom Srbije, čime su obezbeđeni bolji uslovi za školovanje učenika.

Društveno odgovorno poslovanje „Dunav osiguranja“ uočeno je i nagrađeno međunarodnim sertifikatom IQNet SR 10, koji predstavlja ključni sertifikat u oblasti korporativne društvene odgovornosti.

Mirko Petrović, predsednik Izvršnog odbora kompanije „Dunav osiguranje“

"Na samom početku želim da vas pozdravim u ime Kompanije „Dunav osiguranje“ i poželim dobrodošlicu na ovaj, za nas važan događaj, koji smo organizovali u želji da sa vama podelimo sve ono što smo postigli u minulih 45 godina poslovanja pod imenom „Dunav osiguranje“.

U skоrо pоlа vеkа Kompanija је pоslоvаla u rаzličitim držаvnim zајеdnicаmа, u diјаmеtrаlnо suprotnim еkоnоmskim urеđenjimа, u rаzličitоm pоslоvnоm аmbiјеntu i društvеnоm i sоciјаlnоm оkružеnju. I zа sve to vreme, koje se meri decenijama, u bilо kојim sоciјаlnim i еkоnоmskim uslоvimа, u bilо kојој držаvnој zајеdnici u kојој је pоslоvао, „Dunаv“ је čvrstо zаuzimао lidеrsku pоziciјu i pо svim pоslоvnim pоkаzаtеlјimа biо i оstао nајvеćа i nајјаčа оsigurаvајućа kuća.

Sledeći tradiciju srpskih dobročinitelja Save Tekelije, Ilije Milosavljevića Kolarca, Sime Igumanova, Luke Ćelovića, Nikole Spasića, Milana Kujundžića Aberdara, koji svoj imetak ostaviše svom narodu „na prosvetne svrhe“, Kompanija „Dunav osiguranje“ , kao simbol postojanosti, snage, prijatelja u dobru i zlu, istrajava u svojoj misiji u koju je utkаlа principе dоbrоčinstvа, to jest vrаćаnjа dеlа prihoda društvеnој zајеdnici u kојој pоsluје.

Skоrо dа niје bilо znаčајniјеg prојеktа u nаuci, prоsvеti, kulturi, zdrаvstvu spоrtu, а dа mаtеriјаlnu pоdršku tоm prојеktu niје dаlа nаšа kоmpаniја. Grаđаni Srbiје su tо prеpоznаli i tо је јоš višе učvrstilо pоvеrеnjе privrеdе i stаnоvništvа u nas. S ponosom ističemo da smo u godini jubileja postigli najbolje rezultate poslovanja u poslednjih trideset godina, što je ponovo potvrdilo našu vodeću poziciju na tržištu. Po osnovu rezultata u 2018. godini, Dunav je zauzeo 9. mesto na tržištu jugoistočne Evrope po bruto fakturisanoj premiji, a s obzirom na izuzetne rezultate koje smo postigli u 2019. godini, očekujemo da će rejting biti još bolji.

Ali to nije glavni razlog našeg današnjeg susreta! Razlog je mnogo važniji! Razlog su deca!

Strateškim razvojem projekata društvene odgovornosti, „Dunav“ se tokom godina fokusirao na ono što predstavlja nezamenljivu polisu osiguranja naše budućnosti – decu Srbije.

Želimo da naša deca napreduju u svakom pogledu i tu smo da podstičemo njihova znanja i talente jer će upravo oni biti nosioci privrednog i društvenog razvoja. Iz tog razloga, potrudili smo se da u protekloj godini, različitim oblicima podrške najmlađima pokrijemo svaki segment njihovog odrastanja. U 2019. godini za decu Srbije izdvojili smo više od 120 miliona dinara, odnosno više od milion evra.

Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji i izuzetnoj posvećenosti, zajedničkim snagama sa našim partnerima, uspeli smo da velikom broju dece i njihovim porodicama obezbedimo bolje uslove stanovanja, života i rada. Pored podrške u renoviranju njihovih domova, ponosno smo učestvovali i u izgradnji i obnovi škola širom Srbije stvarajući bolje uslove za školovanje više od pola miliona dece.

Osim školama, podršku smo pružili i mladim talentima u sportu, umetnosti, nauci, brojnim sportskim klubovima i udruženjima, edukativnim radionicama za decu, dečjim manifestacijama, kampovima, porodicama sa troje i više dece…Naravno, podrška nije izostala ni kada su deca naših zaposlenih u pitanju. Možemo da se pohvalimo da je samo u 2019. godini, Dunav bogatiji za 100 beba.

Da smo u svom poslovanju izabrali dobar put i pravac potvrđuje i međunarodni sertifikat u oblasti korporativne društvene odgovornosti IQNet SR 10, čiji smo ponosni nosilac odnedavno. Ovom sertifikacijom najavljujemo još snažnije sistemsko uključivanje Kompanije u projekte od šireg društvenog značaja u ovoj i godinama pred nama.

U tesnoj saradnji s Vladom Republike Srbije, našeg većinskog vlasnika, a u skladu sa vizijom moderne osiguravajuće kuće, i ubuduće ćemo koristiti svoje resurse za izgradnju lepše, humanije i bolje zemlje za našu decu. Budite uvereni, što se „Dunav“ bude više razvijao, razvijaće se i naša podrška mladima, obrazovanju, nauci, umetnosti i brojnim drugim oblastima njihovog rada i stvaralaštva

Uvereni smo da je sreća veća kada se deli s drugima i da je „Dunav osiguranje“ osvedočeni, iskren prijatelj dece. Stoga ćemo svoje aktivnosti u 2020. godini realizovati pod sloganom Prijatelj od detinjstva, sa željom da i sadašnji naraštaji dece postanu i zauvek budu naši prijatelji, kao što je i nekoliko stotina hiljada naših dugogodišnjih, zadovoljnih klijenata koji su od detinjstva rasli i stasavali uz nas.

Na kraju, želeo bih da još jednom, u ime Kompanije, zahvalim svima vama na pruženoj podršci.

Dragi prijatelji, partneri, saradnici i kolege, HVALA VAM. Hvala na tome što ste podrška ne samo poslovanju „Dunav osiguranja“, već i svim našim aktivnostima za najmlađe.

Dragi predstavnici medija, hvala vam na dugogodišnjoj saradnji, prepoznavanju i podizanju svesti o temama koje su od izuzetnog značaja za Kompaniju i naše društvo. Hvala vam."

Tamara Grujić, autorka televizijskog projekta „S Tamarom u akciji“

"Kao autor humanitarnog televizijskog projekta „S Tamarom u akciji“, želim reći da je saradnja s Kompanijom „Dunav“, na moje lično zadovoljstvo, počela posle samo dve sezone ove emisije. Za pune tri godine saradnje Kompanija „Dunav osiguranje“ pomogla je 80 domova, tačnije osigurala 80 domova socijalno ugroženih porodica širom Srbije.

Budući da je posredi kompanija sa izrazito jakom poslovnom svešću o društvenoj odgovornosti, menadžment te osiguravajuće kuće lično me je inspirisao i prvi mi pružio podršku u širim društvenim akcijama. Tačnije, od njih je potekla inicijativa da se moj tim uhvati u koštac sa većim građevinskim projektima koje smo radili više dana, i za koje je trebalo izdvojiti veću količinu sredstava. Zajedničkim dogovorom odlučili smo se da pomažemo dečjim institucijama i Udruženjima ranjivih grupa ljudi.

Naš prvi zajednički projekat bilo je renoviranje 140 kvadrata hemato-onkološkog odeljenja Pedijatrijske klinike u Kragujevcu. Osim toga, Kompanija „Dunav osiguranje“ pokrenula je i akciju prikupljanja sredstava za prvi teretni lift za prevoz pacijenata u toj bolnici, koja je sagrađena 1964. godine, od kada je postojalo samo prazno betonsko okno za lift.

Naša druga akcija odnosila se na renoviranje dva stambena objekta za šest članova Udruženja obolelih od cerebralne i dečje paralize u Užicu, koja će u njima živeti u okviru inicijative „Živeti uz tuđu negu i pomoć“.

Od prošle godine zajedno sa Kompanijom „Dunav osiguranje“ renovirali smo tri seoske osnovne škole, želeći da ukažemo na značaj i potrebe ljudi koji žive na selu, na razvoj seoskog domaćinstva, preduzetništva, te na poboljšanje uslova školovanja dece koja žive u manjim mestima u Srbiji.

Prvo smo u maju 2019. godine renovirali osnovnu školu u selu Guberevac u opštini Knić. Renovirali smo blizu 815 kvadrata osnovne škole koju pohađa 50-ak učenika i 20-ak predškolaca. Škola je zapravo bila građena kao baraka. Nije imala toplotnu izolaciju, odnosno fasadu, što je u toku zimskih meseci bio najveći problem. Drugi velik problem u školi bili su mokri čvorovi, i treći, sala za fizičko vaspitanje, koje je bila u lošem stanju i sa lošom opremom za fizičke aktivnosti.

Uz najveću finansijsku podršku Kompanije „Dunav osiguranje“, nama je trebalo oko mesec dana za građevinske radove da rešimo sve probleme u ovoj osnovnoj školi: urađena je fasada, kupljen je veći kotao za grejanje, promenjena je unutrašnja stolarija, urađeni su podovi, napravljena tri kupatila za dečake, devojčice i nastavnike te renovirana sala za fizičko vaspitanje, koja će u tom kraju služiti kao osnovna zimska sala za sve sportske aktivnosti.

U toku letnjih meseci prošle godine, renovirali smo i istureno odeljenje OŠ „Sveti Sava“ u selu Izvor kod Pirota. Škola ima 250 kvadrata, pohađa je 40-ak učenika, i 15-ak u predškolskim prostorijama. U školi je u najgorem stanju bila stolarija, koja je otežavala uspešno grejanje škole u zimskim mesecima, i potpuno neuređen prostor za predškolce. Naša ekipa uradila je fasadu, zamenila kompletnu stolariju, podove, kompletno renovirala prostor za predškolce, napravila kotlarnicu, kuhinju i zbornicu.

Pred sam početak školske godine, naša ekipa uhvatila se u koštac s najvećim građevinskim izazovom za sada u zajedničkim akcijama. Renovirali smo istureno odeljenje OŠ „Dositej Obradović“ u selu Mečkovac kod Vranja. Desetak učenika tog sela nastavu je pohađalo u kontejneru, a nuždu su vršili u poljskim ve-ceima u dvorištu škole. Uz pomoć turske građevinske firme „Tešjapi“, koja je pre svega pomogla u mehanizaciji i betoniranju, srušili smo rizični deo škole koja je sagrađena pedesetih godina prošlog veka i nije bila u funkciji od kraja 90-ih. Renovirali smo 210 kvadrata, napravili jednu učionicu, predškolsku igraonicu, dva toaleta, kuhinju i zbornicu. Uradili smo kompletan krov i tavanicu, fasadu, podove, regulisali sistem grejanja.

Ove godine nastavljamo saradnju na obostrano zadovoljstvo, a nastavljamo i sa zajedničkim „specijalnim građevinskim akcijama“. Naša ekipa trenutno snima nove epizode emisije koje će biti posvećene socijalno ugroženim porodicama koje žive na teritoriji opština u Vojvodini. Tačno 24 porodice dobiće nov dom, a kompanija „Dunav osiguranje“ pokloniće im paket osiguranja „čuvarkuća“.

Naša prva ovogodišnja specijalna akcija odnosiće se na renoviranje vikendice na Fruškoj gori, koje je Udruženje „Nurdor“ dobilo na poklon od penzionera iz Novog Sada Zorana Kocića. Kuća će biti namenjena oporavku dece koja su dobila bitku protiv maligne bolesti. Kuća ima stotinak kvadrata i potrebno joj je kompletno unutrašnje i spoljašnje renoviranje. Takođe, potrebno je i uređenje placa i postavljanje visoke ograde koja bi deci i njihovim roditeljima omogućavala potrebnu privatnost.

Naša druga akcija, koju ćemo realizovati na jesen, biće usmerena na renoviranje osnovne škole na teritoriji Vojvodine. Još uvek je u toku traženje adekvatne škole. Naši uslovi su da tu školu treba da pohađa nekoliko desetina dece, i pre svega da taj kraj ima tendenciju rasta broja osnovaca u narednih nekoliko godina.

Čovek koji se bavi humanitarnim radom uvek se pita da li i na koji način treba da govori o svojim aktivnostima. S obzirom na to da ja imam televizijsku emisiju, javnost je dovoljno upoznata s mojim radom… Međutim, u početku mi nije bilo lako da pronađem kompanije s kojima ću ostvariti saradnju, a takođe nije lako ni naći kompanije s kojima možete imati nepromenjenu dugoročnu saradnju. Još je ređe da ostvarite takvu saradnju i međusobno poverenje da se zajedničke aktivnosti šire. Kad se to desi, u ovakvom vremenu, koje nažalost karakteriše sunovrat ljudskih vrednosti, kada se u medijima uglavnom pojavljuju ružne vesti – imam potrebu da javno ukažem na zajednički rad svog tima i izrazim izuzetnu zahvalnost „Dunavu“ i istaknem da sam ponosan na saradnju sa Kompanijom „Dunav osiguranje“. Nadam se da će se naš rad nastaviti i da ćemo zajedničkim snagama činiti samo lepe stvari, kao i da ćemo inspirisati i druge kompanije na veću društvenu odgovornost."

Ivana Jovanović, predsednica Sportskih igra mladih

"Sportske igre mladih Srbije s ponosom su nosile ime Kompanije „Dunav osiguranje“ u 2019. godini. Hvala što ste bili naš generalni sponzor. Prethodna godina za sve nas bila je veoma uspešna. Obeležili ste veliki jubilej kao Kompanija sa tradicijom dugom 45 godina, imali ste uspešnu poslovnu godinu i bili ste sponzor naše organizacije.

Posebno zahvaljujemo mr Mirku Petroviću, predsedniku Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“, na podršci Igrama u interesu dece Srbije i dece regiona, kao i na svim lepim rečima o projektu Sportskih igara mladih i njegovoj vrednosti, kao i o radu naše organizacije. Hvala od srca.

Koristimo priliku da Kompaniji „Dunav osiguranje“ zahvalimo i kao društveno odgovornoj kompaniji, koja je uz nas od osnivanja Igara. „Prijatelj ostaje prijatelj“ nije samo slogan koji s ponosom nosite, već je, kada je „Dunav osiguranje“ u pitanju, tako i u praksi. Drago nam je što smo pokazali da zajedno možemo mnogo više i što smo realizacijom Igara uspeli da obradujemo velik broj dece u Srbiji. Hvala što ste bili i ostali naši prijatelji. Želimo vam mnogo sreće u radu i nadamo se da će naša saradnja u ovoj godini, na obostrano zadovoljstvo, biti još uspešnija."

Izvor: blic.rs

e-max.it: your social media marketing partner

Nemate pravo da postavite komentar

Vremenske prilike

Srbija

Danas
21°C
Vazdušni pritisak: 1008 hPa
Padavine: 3 mm
Vetar: JI
Brzina vetra: 19 km/h
Sutra
26°C
2024-05-23
24°C
2024-05-24
25°C
2024-05-25
27°C
2024-05-26
26°C
UV INDEX
  • Auto osiguranje
  • Putno osiguranje
  • Kasko osiguranje
  • Agro osiguranje

Auto MG

Adver City

Radio City

pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dunav osiguranje

Milenijum osiguranje

Grawe osiguranje

Merkur osiguranje

Radio City

Scroll to top

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više