Štampa
Ponuda za odlaganje plaćanja dospelih premija osiguranja

Imajući u vidu vanredno stanje usled pandemije virusa Covid-19 i mogućnost suočavanja sa teškoćama u plaćanju obaveza po osnovu ugovora o osiguranju kojima je predviđeno periodično plaćanje premije, obaveštavaju se:

Ugovarači osiguranja u starijoj životnoj dobi, kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana, kao i oni ugovarači osiguranja koji su ostali bez redovnih prihoda ili su im redovna primanja znatno smanjena tako da više nisu u mogućnosti da za vreme trajanja vanrednog stanja izmire svoje obaveze po osnovu ugovora o osiguranju, da obaveze premiju osiguranja, dospelu u periodu trajanja vanrednih mera zbog epidemije, mogu izmiriti po prestanku vanrednog stanja.

Odloženo plaćanje dospelih obaveza neće za posledicu imati obračunavanja zatezne kamate, niti  uticaja na ostvarivanje prava iz predmetnih ugovora o osiguranju.

Ukoliko želite da odložite plaćanje dospelih premija osiguranja molimo vas da se obratite Društvu:

Dobro je da znate:

Izvor: triglav.rs

e-max.it: your social media marketing partner

Na sajtu osiguranje.gratis koristimo funkcionalne cookie-je i spoljne skripte kako bismo poboljšali Vaše korisničko iskustvo. Saznajte više